Účtovanie mýtneho

Účtovanie mýtneho

Evidovanie mýtneho v programe OMEGA, ak sme registrovaný v režime následného platenia mýta prostredníctvom palivovej karty (prevádzkovateľ vozidla môže používať diaľnice pred úhradou mýta).

Od spoločnosti Slovnaft, a. s. nám prišla faktúra v sume 250 eur s DPH za tankovanie a mýtne. Od firmy NDS, a. s. sme obdržali vyúčtovaciu faktúru s celkovou sumou na úhradu 0 eur.

 

1. Faktúra od spoločnosti Slovnaft, a. s. za úhradu nákladov prevádzkovateľa vozidla v celkovej hodnote 250 eur s DPH. Tankovanie 180 eur s DPH + mýtne 70 eur bez rozpisu DPH.

2. Úhrada záväzku spoločnosti Slovnaft, a. s.

3. Preúčtovanie preddavku mýtneho od spoločnosti Slovnaft, a. s. na NDS, a. s. pomocou 2 interných dokladov

Najskôr odúčtujeme preddavok zo spoločnosti Slovnaft, a. s.

Druhým interným dokladom preúčtujeme preddavok na partnera NDS, a. s. Môžeme použiť prepojovací účet 395.

4. Vyúčtovacia faktúra za mýto od spoločnosti NDS, a. s. v hodnote 70 eur s DPH s odpočtom preddavku v hodnote 70 eur. Celková suma na úhradu 0 eur.

undefined-1