Úhrada zahraničnej DF z eurového účtu, pokladnice

Pri obchodovaní so zahraničnými firmami nám partner môže zaslať faktúru aj v inej mene. Väčšina spoločností nemá založené bankové účty či pokladnice v zahraničnej mene a úhrady vedú z eurového účtu/pokladnice. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako uhradiť faktúru vystavenú v cudzej mene z tuzemského účtu.

 

Od partnera Auto, CZ sme dostali faktúru v sume 1 250,00 CZK. Faktúru uhradíme z bankového účtu vedeného v mene EUR.

 

 

Úhradu faktúry zaúčtujeme v okruhu BV cez automatické účtovanie z2 BV – Úhrada zDF, zOD. Dôležité je ponechať menu EUR. Účtovanie zastaví na bunke Externé číslo (VS), kde si zadáme externé číslo faktúry, prípadne doklad vyhľadáme cez lupu.  

 

Pri úhrade zDF v cudzej mene z tuzemskej pokladnice postupujeme rovnako. Použijeme vzor automatického účtovania 2 PD/BV – Úhrada DF, OD.

 

undefined-1