Aká je odporúčaná konfigurácia pre nainštalovanie programu ALFA plus?

Odporúčanú konfiguráciu pre korektné fungovanie Alfa plus overíte aj na stránke.