Ak dohodár nepracoval

Dohodári vykonávajú prácu podľa potreby zamestnávateľa. Ako sa prihlasuje do zdravotnej a Sociálnej poisťovne dohodár, ktorý nepracoval súvisle 5 dní počas ucelených 7 dní nasledujúcich po sebe alebo dohodár, ktorý neodpracoval ani jeden deň v mesiaci?

Zdravotná poisťovňa

Dohodára, ktorý nevykonával prácu súvisle 5 dní  počas ucelených 7 dní nasledujúcich po sebe, je potrebné prihlasovať do zdravotnej poisťovne len na odpracované dni, s výnimkou dní práceneschopnosti (ak poberá náhradu príjmu alebo nemocenské), ošetrovania člena rodiny (ak poberá ošetrovné), obdobia poberania materského, kedy sa osoba pracujúca na dohodu v zmysle zákona o zdravotnom poistení, pokladá za zamestnanca.

Dohoda o pracovnej činnosti s právom na pravidelný príjem je uzatvorená od 1. 3. 2023 do 1. 6. 2023. Dohodár pracuje len v pondelky. Ako bude dohodár prihlásený v zdravotnej poisťovni v mesiaci marec?

 

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie zakliknete možnosť Prihlásenie len na odpracované dni a v kalendári označíte dni, ktoré dohodár odpracoval.

Olymp vytvorí cez Exporty – Oznámenia do ZP pre príslušnú zdravotnú poisťovňu

  • prihlášku 2D Z a odhlášku 2D K k dátumu 6. 3. 2023
  • prihlášku 2D Z a odhlášku 2D K k dátumu 13. 3. 2023
  • prihlášku 2D Z a odhlášku 2D K k dátumu 20. 3. 2023
  • prihlášku 2D Z a odhlášku 2D K k dátumu 27. 3. 2023

Ak dohodár neodpracoval v mesiaci ani jeden deň, v danom mesiaci nebude prihlásený do ZP (zamestnávateľa ho odhlási k poslednému dňu, kedy pracoval). Dohodár v danom mesiaci nebude uvedený v mesačnom výkaze preddavkov do ZP.

Sociálna poisťovňa

Na rozdiel od zdravotnej poisťovne, dohodár bude v Sociálnej poisťovni prihlásený počas celého obdobia trvania dohody, teda aj v čase, kedy na dohodu prácu nevykonával.

 

otvorit_v_pdf-png-Nov-16-2023-08-02-59-9427-AM

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        16.5.2023