Ako účtovať doklad, ktorý bol zaplatený platobnou kartou?

Daňovník – platiteľ DPH 25.04.2023 tankoval do firemného auta PHL v sume 54,50 eur s DPH. Úhradu zrealizoval platobnou kartou a na bankovom výpise je úhrada spracovaná s dátumom 26.04.2023.

Zaúčtovanie PHL v peňažnom denníku

  • Cez Interný doklad - Výdavok. Vyplňte dátum, partnera a sumu,
  • zo Vzorových dokladov vyberte Nákup PHL, čím bude automaticky vyplnený stĺpec PD, členenie a text,
  • zakliknite voľbu Platba kartou.

  • Suma bločku je zaevidovaná do evidencie DPH, oddiel KV DPH B3.

Suma je v peňažnom denníku zaúčtovaná v stĺpcoch Výdavok za zásoby aj na priebežnú položku.

Zaúčtovanie bankového výpisu a vyrovnanie priebežných položiek

  • Zvoľte Banka - Výdavok. Vyplňte dátum a partnera,
  • Stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku a doplňte sumu.