Ako evidovať úhradu preddavku pri neplatiteľovi DPH?

Daňovníkovi – neplatiteľovi DPH bola doručená preddavková faktúra v sume 450 eur. Preddavkovú faktúru uhradil a na túto sumu mu dodávateľ, ktorý je platiteľ DPH, vystavil a zaslal faktúru o prijatí platby. Nasledujúci mesiac bol doručený tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou v sume 550 eur.

Zaevidovanie preddavkovej faktúry v evidencii záväzkov

 • Tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
 • vyplňte partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
 • doplňte sumu a stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby prípadne vyplňte Členenie,
 • vyplnený záväzok uložte.

Úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku cez Banka – Výdavok.

Zaevidovanie došlej faktúry k prijatej platbe

 • Tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
 • vyplňte partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Faktúra,
 • doplňte sumu a stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby prípadne vyplňte Členenie.

 Keďže faktúra už bola uhradená v záložke Vyrovnanie pridajte úhradu ručne.

 • Vyplňte dátum úhrady a typ vyrovnania vyberte Preddavok,
 • po doplnení úhrady záväzok uložte.

Zaevidovanie došlej vyúčtovacej faktúry

V záväzkoch zaevidujte faktúru len na zvyšnú sumu 100 eur, keďže časť tejto sumy už bola vysporiadaná a zaúčtovaná faktúrou k prijatej platbe.

 • Tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
 • vyplňte partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Faktúra,
 • doplňte sumu a stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby prípadne vyplňte Členenie,
 • vyplnený záväzok uložte.

V prípade, že vyúčtovacia faktúra je vystavená na rovnakú sumu, ako faktúra k prijatej platbe, ktorú už máte zaevidovanú v záväzkoch o tejto faktúre už neúčtujete. Vyúčtovacia faktúra, ktorá je vystavená na nulu slúži ako doklad o celkovom dodaní tovaru a len ju priložte k faktúre k prijatej platbe.