Ako evidovať došlú faktúru, ktorá bola vystavená v cudzej mene?

Od českého dodávateľa – platiteľa DPH ste dostali faktúru za tovar v sume 1 800 CZK. Na faktúre je uvedený prenos daňovej povinnosti

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch

  • Vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
  • typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
  • v Mena vyberte CZK a do Základ doplňte sumu faktúry,
  • kurz záväzku a kurz DPH bude automaticky doplnený z kurzového lístka stiahnutého v programe. Kurz stiahnete v poli kurz záväzku alebo cez číselníky – kurzový lístok. Po doplnení kurzu bude suma prepočítaná aj na menu EUR.
  • vyberte stĺpec PD prípadne členenie,
  • v poli DPH je doplnená 20% sadzba, riadok DPH je 07/08 pre zdaniteľné obchody a riadok 19C pre odpočítanie dane,
  • vyplnený záväzok uložte.

V evidencii DPH je suma zaevidovaná dvoch riadkoch – zdaniteľné obchody aj odpočítanie dane.

V poli DNT – Dátum nadobudnutia tovaru doplňte dátum, kedy bol tovar v skutočnosti nadobudnutý. Tento dátum bude doplnený aj do kontrolného výkazu. Vyplnený formulár uložte.

Pri evidovaní došlej zahraničnej faktúry z EÚ za službu postupujte rovnakým spôsobom. Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba, podľa ktorého program nastaví riadky DPH pre “zahraničné samozdanenie” a to konkrétne riadky 09/10 a 19B.