Ako evidovať JCD?

Dňa 13.5.2023 ste od colného úradu prijali JCD v sume 692,40 eur. JCD zahŕňa: DPH v sume 652 eur a clo v sume 40,40 eur. JCD ste uhradili dňa 16.5.2023 z bankového účtu.

JCD zaevidujte do evidencie záväzkov.

 • Vyplňte pole číslo, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte JCD – JCD a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte v poli DPH sumu DPH. Clo doplňte do riadku N,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • zobrazenú otázku „Uložiť záznam“, potvrďte tlačidlom Áno.
 • V poli % DPH je uvedené (R) – Rozpis,
 • na záložke Zápis do vyberte stĺpec PD, prípadne členenie,
 • záväzok uložte.

Nárok na odpočet DPH vzniká až dňom uhradenia JCD v peňažnom denníku.

 Úhrada JCD v peňažnom denníku

 • V časti Banka zvoľte výdavok,
 • vyplňte dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vyberte uhrádzaný záväzok JCD,
 • vo výdavkovom doklade v poli základ je doplnená suma za CLO a v poli DPH suma DPH,
 • voľba DPH zakliknutá,
 • výdavkový doklad uložte.
 • Suma DPH z JCD nevstupuje do KV. Vo formulári DPH kliknite na Oprav a v poli oddiel KV DPH vyberte Nevstupujte do KV,
 • doplnený formulár uložte.