Ako evidovať zálohu v OLYMPE

Požiadal Vás zamestnanec o vyplatenie zálohy ešte pred výplatným termínom ? Prinášame Vám návod ako evidovať zrážku záloha.

Evidencia zrážky

Vo Výpočte mzdy na záložke Zrážky pridáte zrážku záloha.  V poli Popis môžete uviesť bližší popis napr. preddavok na mzdu. Ak vyplácate pevnú čiastku, Spôsob výpočtu zvolíte čiastka a do poľa Zrážka uvediete výšku poskytnutej zálohy. Ak zamestnancovi zálohu vyplácate v hotovosti, v časti Výplata – Zrazenie zvolíte v hotovosti. Pri zálohe na účet vyberiete v tejto časti na účet a zadáte účet zamestnanca.

Pri pravidelnom vyplácaní zálohy, môžete pridať zrážku záloha priamo v Personalistike na karte Zrážky.

 

Generovanie prevodného príkazu

Keďže zálohu ste vyplatili pred výplatným termínom, prevodný príkaz vygenerujete v evidencii DOMOV – Prevodné príkazy. Označíte možnosti Zálohy prevodom (záloha na účet) a Zálohy vyplácané cez pokladnicu (záloha v hotovosti).

Po spracovaní miezd za daný mesiac pri generovaní prevodného príkazu označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby. Týmto krokom program zohľadní už vygenerovaný prevodný príkaz na zálohy.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        14.12.2021