Ako jednoducho zaevidovať pravidelné opakujúce sa mesačné záväzky?

 

Generovanie záväzkov umožňuje v evidencii záväzkov jednoducho zaevidovať pravidelne opakujúce sa došlé faktúry ako napr. faktúru za elektriku, vodu, nájomné, odvody SZČO a pod. 

Od Slovenských elektrární máte k dispozícii rozpis mesačných platieb za elektriku. Jednolltivé mesačné splátky sú v sume 85,60 eur s DPH, z toho základ 71,31 eur a DPH 14,27 eur. Dátum vzniku daňovej povinnosti je 20. deň príslušného mesiaca.

 

Opakujúce sa mesačné splátky zaevidujte do programu nasledovne:

  • z hlavného menu v programe vyberte Evidencie – Záväzky
  • v spodnej časti evidencie kliknite na tlačidlo Generovanie záväzkov.

 

V zobrazenom formulári Generovanie záväzkov vyplňte Externé číslo, Partnera.

  • Pole Obdobie je prednastavené automaticky podľa systémového dátumu v PC – do konca príslušného roka. Uvedené obdobie je možné zmeniť,
  • v poli DVDP vyberte deň ku ktorému záväzok evidujete, doplňte Typ dokladu a Predmet fakturácie,
  • vyplňte pole Spolu s rozpisom na základ a DPH,
  • v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby a prípadne vyplňte Členenie.
  • V spodnej časti formulár je zakliknutá voľba Vytvorené záväzky označiť farbou a v ďalšom poli vyberte farbu, ktorou budú vytvorené záväzky označené,
  • kliknite na tlačidlo Generuj.

  • V nasledujúcom formulári je zobrazená informácia Vygenerovanie záväzkov prebehlo úspešne. Zároveň je zobrazená informácia, že záväzky obsahujúce DPH boli automaticky zapísané do evidencie DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči.
  • Novo-vytvorené záväzky sa v evidencii označia žltou, resp. zvolenou farbou. Označené záväzky odznačte cez Filter – Označovanie.