Ako nastavím dokončenosť všetkých konštrukcií stavby na 100 % alebo inú hodnotu?

Pri rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách sa dokončenosť zadáva vo formulári “Rozostavanosť”.

  • V hlavnom formulári sa nastavte v stromovej štruktúre na objekt (rodinný dom, chata, garáž alebo drobná stavba), ktorý budete ohodnocovať.
  • Cez tlačidlo Pridaj sa zobrazí formulár “Všeobecné informácie o stavbe”.
  • Do formulára vpíšte základné údaje o stavbe a zadajte podlažia hodnoteného objektu. Dokončenosť sa stanovuje pre každé podlažie ohodnocovaného objektu samostatne.
  • Po zadaní podlaží stlačte tlačidlo Tvorba RU na 1m2 ZP. Otvorí sa formulár “Tvorba rozpočtového ukazovateľa”, v ktorom nájdete v dolnej časti tlačidlo Dokončenosť. Výberom tohto tlačidla sa otvorí formulár “Rozostavanosť”, v ktorom sa zadáva dokončenosť a nie rozostavanosť zadávaných znakov v percentách. Do formulára sú prenesené iba znaky, ktoré boli zadané pri tvorbe RU.

Na nastavenie rovnakej dokončenosti pre všetky prvky v tabuľke slúži box Nastaviť dokončenosť všetkých prvkov na.

Do tohto boxu vpíšete hodnotu dokončenosti, ktorú chcete zadať pre všetky prvky a po stlačení tlačidla Nastav sa táto hodnota automaticky prenesie do tabuľky ku každému prvku.

Pri stavbách, bytoch a objektoch ohodnocovaných podľa iných katalógov ako je katalóg ÚSI Žilina nie je v programe možné hromadne zadávať rovnakú dokončenosť pre všetky prvky.