Ako postupovať ak sa nespustí aplikácia KROS Fakturácia

Pri neúspešnom spustení aplikácie KROS Fakturácia na Vašom zariadení odporúčame vykonať niektorý z uvedených krokov, v prípade potreby aj všetky.

  • Synchronizácia dátumu a času. Pre zabezpečenie  komunikácie so serverom musí byť dátum a čas na Vašom zariadení zosúladený s internetovým časovým serverom.

Synchronizáciu spustíte cez Ovládací panel – Dátum a čas – záložka Internetový čas –  tlačidlo Zmeniť nastavenie – Synchronizovať s internetovým časovým serverom. Uvedená cesta a názvy záložiek sa môžu líšiť podľa verzie operačného systému na zariadení.

  • Vymazanie histórie prehliadača a cookies. Zabezpečte si, že sa Vám pri opakovaných návštevách stránok nebude zobrazovať starý obsah a skreslené prvky, a tiež sa vymaže zapamätané prihlásenie k používateľskému účtu. Stránky sa po uvedenom kroku budú vyhľadávať a spúšťať ako pri prvej návšteve.

Postup odporúčame vyhľadať priamo na webe, napríklad zadaním slovného spojenia „vymazanie histórie prehliadača a cookies“, nakoľko je pre jednotlivé webové prehliadače jedinečný.

  • Reštartovanie routera. Výpadok DNS servera Vášho dodávateľa internetových služieb môže spôsobiť, že sa nebudete vedieť prihlásiť k webovým stránkam. Korektné prihlasovanie najrýchlejšie obnovíte reštartom routera.
  • Zmena DNS servera. Pri opakovaných problémoch s vyhľadávaním stránok môžete na používanom počítači či mobile zmeniť  DNS server. Podľa typu operačného systému, ktorý máte na zariadení, postupujte nasledovne: