Ako sa dá v HYPOCADe kopírovať viac objektov naraz?

Ak chcete v HYPOCADe skopírovať viac objektov naraz, prípadne celý pôdorys, postupujte nasledovne:
  • Vyberte si objekty pomocou funkcie Výber
  • Stlačte kombináciu kláves Ctrl+C (všeobecná klávesová skratka pre kopíruj) a následne Ctrl+V (všeobecná klávesová skratka pre vlož)
  • Skopírované objekty sa “prilepia” na myš a vy si môžete pohybom myši vybrať ľubovoľné miesto na výkrese, kde chcete skopírované objekty umiestniť