Ako sa zaregistrovať do aplikácie Priebeh výstavby?

Priebeh výstavby je online aplikácia v KROS platforme. Nahrádza modul Čerpanie, na ktorý ste boli zvyknutý v programe CENKROS 4.

 Prináša efektívnu komunikáciu medzi investorom a zhotoviteľom, zhotoviteľom, stavebným dozorom aj subdodávateľmi. Vďaka nemu budete môcť pripomienkovať a schvaľovať priebeh výstavby aj na diaľku. Jednoducho cez webový prehliadač na počítači.

Licencovanie Priebehu výstavby

Modul Priebeh výstavby je dostupný pri platnom Balíku podpory z programu CENKROS 4 len pre zostavy Investor, Stavebná firma, Komplet systém.

Prihlásenie do KROS platformy:

1. Do KROS Platformy sa prihlásite:

  • pomocou ikonky v pravom hornom rohu v okne Zoznam zákaziek,

  • alebo priamo z okna po prekliknutí sa do záložky Čerpanie a stlačením Pokračovať do Priebehu výstavby, ak na stavbe nebola založená žiadna splátka.

 

2.  V programe CENKROS 4 je potrebné prihlásiť sa do KROS platformy mailom, s ktorým budete pristupovať do Priebehu výstavby. Ak nie ste do KROS platformy ešte zaregistrovaný, zvolíte možnosť Vytvoriť nový účet:

  • po vytvorení účtu Vám na vami zadaný mail príde žiadosť o aktiváciu Vášho účtu do KROS platformy,
  • potvrdením tlačidla Aktivovať účet sa Vám účet úspešne aktivuje,
  • po prihlásení sa do platformy sa následne previaže emailový účet s Vašou licenciou.

 

3. Rozpočet sa Vám automaticky nahrá do KROS Platformy a otvorí sa Vám Priebeh výstavby v prehliadači, v ktorom sa z bezpečnostných dôvodov musíte prihlásiť ešte raz Vašim mailom.

Ako začať pracovať v Priebehu výstavby?

Po prihlásení sa do KROS Platformy vyberte  projekt,  v ktorom chcete sledovať priebeh výstavby. Ak ste si nahrali svoj rozpočet do Priebehu výstavby, tak v zozname projektov sa založil nový projekt.

V ľavom bočnom panely kliknite na Priebeh výstavby.

Pre začiatok práce s Priebehom výstavby si môžete spustiť Sprievodcu, ktorý Vás navedie ako začať s Priebehom výstavby pracovať.

 

Pozor: Aby ste mohli začať sledovať  Priebeh výstavby pre konkrétnu stavbu, je potrebné  najprv nahrať rozpočet z programu CENKROS 4.

Info: Stavba, ktorej čerpanie sa nachádza v Priebehu výstavby je v programe CENKROS 4 v okne Zoznam zákaziek označená farebnou ikonou . Stlačením tejto ikonky sa viete dostať priamo do Priebehu výstavby danej stavby.

Info: Aby vám panel vľavo zbytočne nezaberal miesto na obrazovke, môžete ho zúžiť kliknutím na dvojšípku v pravom dolnom rohu panela. Rovnakým spôsobom panel znovu otvoríte.

 


 Info: Ak v pravom hornom rohu v Zozname zákaziek je ikonka zelenej farby, tak signalizuje, že už ste do KROS Platformy prihlásený.


Info: E-mail, s ktorým sa previaže vaša licencia,  si môžete upraviť aj priamo v KROS účte.