Ako si nastavím v programe koeficient cenovej úrovne KCU?

Nastavenie nájdete v hlavnom menu programu Nastavenie >> kCU. Dostanete sa do formulára “Tabuľka kCU”. Najskôr vyhľadajte vo výbere Q a rok posudku aktuálny kvartál (3.Q –2005 ). Ak ste taký nenašli, zvoľte tlačidlo Nový a do políčok, ktoré sa ukážu vľavo vpíšte “3” a “2005”. Potom stlačte tlačidlo Ulož. Týmto postupom vytvoríte možnosť zadávania kCU pre 3Q 2005. Z výberu Q a rok posudku opätovne vyberte novovytvorený 3Q 2005. Stlačte Pridaj – vytvorí sa Vám zadávací riadok v tabuľke. Do prvého stĺpca napíšte 4, do druhého 1996 a do posledného 1,841. Následne stlačte Enter, alebo vyjdite z formulára stlačením tlačidla OK.