Ako upraviť stĺpce v zozname dokladov

Chcete si do nového vzhľadu pridať stĺpce, ktoré používate najčastejšie? Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na hlavičku v Evidencii účtovných dokladov, prípadne Fakturácii a vybrať voľbu Vlastné nastavenie stĺpcov.

Zobrazí  sa nové okno Prispôsobovanie, v ktorom nájdete hľadaný stĺpec a potiahnutím ho vložíte na určené miesto. Stĺpce môžete ľubovoľne usporiadať a ich nastavenia pre jednotlivé okruhy dokladov si OMEGA zapamätá.