Ako v evidencii jázd zaevidujem zahraničnú jazdu firemným automobilom?

Daňovník išiel na dvojdňovú zahraničnú pracovnú cestu firemným vozidlom zo Žiliny do Brna. Do Českej republiky prešiel cez hraničný prechod Svrčinovec.

 

Prvý úsek jazdy Žilina – Svrčinovec (hraničný prechod)

V evidencii jázd vytvorte novú jazdu, kde vyplňte auto, vodiča, účel a zakliknite zahraničná jazda.

 • Tlačidlom Pridaj pridajte prvý úsek jazdy,
 • vyplňte v časti Začiatok a Koniec úseku – Miesto, Dátum a Čas,
 • v poli Štát je uvedené Slovenská republika,
 • počet Prejdených kilometrov program doplní automaticky zo systémovej databázy vzdialeností (v rámci SR), prípadne z vášho číselníka vzdialeností. Ak doplnený údaj nesúhlasí so skutočnosťou, opravte ho,
 • pre uloženie údajov z prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

 

Druhý úsek jazdy Svrčinovec – Brno

 • Miesto, Dátum a Čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku,
 • vyplňte Miesto, Dátum a Čas pre koniec druhého úseku,
 • v poli Štát vyberte krajinu, do  ktorej cez hraničný prechod vstupujete, v tomto prípade Česko,
 • doplňte počet Prejdených kilometrov,
 • formulár uložte tlačidlom OK a Pridaj.

 

Tretí úsek jazdy Brno – Svrčinovec

 • Miesto, Dátum a Čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku,
 • vyplňte Miesto, Dátum a Čas pre koniec tretieho úseku,
 • v poli Štát je uvedené Česko,
 • doplňte počet Prejdených kilometrov,
 • v prípade ak ste v Čechách tankovali v časti PHL (zahraničie) doplňte informácie  tankovaní – Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za liter, Menu a Kurz,
 • formulár uložte tlačidlom OK a Pridaj.

 

Posledný úsek jazdy Svrčinovec – Žilina

 • Miesto, Dátum a Čas začiatku posledného úseku program doplní automaticky z konca predchádzajúceho úseku,
 • vyplňte Miesto, Dátum a Čas konca posledného úseku,
 • v poli Štát vyberte krajinu, do  ktorej cez hraničný prechod vstupujete, v tomto prípade Slovenská republika,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

 

 • Na záložke Jazda po úsekoch sa zobrazia všetky úseky, ktoré pracovná cesta zahŕňa,
 • na záložke Náhrada za jazdu skontrolujte programom vypočítanú náhradu za jazdu. Jej zobrazenie môže byť Sumárne alebo Podrobne,
 • vytvorenú zahraničnú jazdu uložte tlačidlom OK.