Ako v OLYMPE povoliť SMPT pre Yahoo?

Ak chcete v Olympe nastaviť odosielanie e-mailov cez Yahoo, je potrebné v Yahoo túto službu povoliť nasledujúcimi krokmi.

  1. Kliknite na tlačidlo “Generovať heslo aplikácie”.

2. Zadajte názov aplikácie “Olymp” a kliknite na tlačidlo “Vygenerovať heslo”.

3. Yahoo vám vygeneruje a zobrazí špeciálne 16-miestne heslo.

4. Zobrazené heslo zadajte bez medzier (skopírujte) do poľa Heslo v Olympe na záložke Nastavenia – Užívatelia – E-mail konto a kliknite na tlačidlo “Test spojenia”.

Po uložení Užívateľa by už malo všetko fungovať a rovnako by sa už mali dať odosielať e-maily.