Ako vystaviť faktúru k prijatej platbe a konečnú vyúčtovaciu faktúru?

1. Vystavenie zálohovej faktúry cez záložku Faktúry – Preddavkové faktúry

Evidencia zálohových faktúr

2. Úhrada Preddavkovej faktúry buď manuálne, alebo v prípade prepojenia s bankou sa priradí úhrada k preddavkovej faktúre automaticky.

Úhrada preddávkovej faktúry

3. Vystavenie Faktúry k prijatej platbe/Vyúčtovacej faktúry
Vojdeme do evidencie Zálohových faktúr a postavíme sa na konkrétnu, z ktorej chceme vyhotoviť daňový doklad. Následne potvrdíme voľbu Vystaviť doklad (ikona listu) v hornej časti formulára, prípadne v ľavej časti na faktúre cez tri bodky.

Evidencia zálohových faktúr
Faktúra k prijatej platbe

4. Automaticky sa vytvorí Faktúra k prijatej platbe, kde je v rámci položiek uvedené číslo uhradenej preddavkovej faktúry.

 
Pripomienka

V prípade, že nevystavujete preddavkovú faktúru a zákazník vám pošle len úhradu preddavku, je potrebné vystaviť daňový doklad ručne. V sumárnej časti faktúry zapneme voľbu Odpočet zálohy a doplníme sumu zálohy.

5. Vytvorenie konečnej vyúčtovacej faktúry
Vyúčtovaciu faktúru vytvoríme opäť zo Zálohovej faktúry cez voľbu Vystaviť doklad. Následne sa ponúkne už len možnosť vystaviť Vyúčtovaciu faktúru.

Evidencia zálohových faktúr
Vystavenie vyúčtovacej faktúry

6. Automaticky sa vytvorí Vyúčtovacia faktúra. Pokiaľ je konečná suma nižšia, prípadne vyššia, položku na faktúre upravíme, čo sa prejaví v sumáre faktúry.