Ako vystaviť faktúru za službu do členských štátov EÚ?

Českému odberateľovi - platiteľovi DPH v ČR, ste vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za prepravu tovaru v sume 1 025 eur. Miestom dodania služby je miesto, kde sídli príjemca služby (§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).

Vystavenie faktúry

 • Cez Obchod/Faktúry - pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumy,
 • v poli typ dokladu vyberte Faktúra - EÚ služba a doplňte predmet fakturácie.

 • Na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu,
 • sadzba DPH - % DPH je 0 (nulová),
 • vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
 • doplnený je Riadok DPH - Osv - Dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte pre platiteľa DPH, pri ktorých daň platí príjemca, vstupuje do súhrnného výkazu,
 • vyplnený formulár uložte.

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

                                                                                                                                             

 • Na záložke Texty doplňte v časti záver informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
 • vyplnenú faktúru uložte.

 

 • Vo formulári Záznam DPH - Pridaj je zobrazená informácia o tom, že faktúra Nevstupuje do KV a nevykazuje sa ani v daňovom priznaní DPH,
 • suma faktúry vstupuje do súhrnného výkazu,
 • vyplnený formulár uložte.