Ako vystaviť faktúru za tovar do členských štátov EÚ v cudzej mene?

Dodávateľ – tuzemský platiteľ DPH – dodal tovar odberateľovi platiteľovi DPH v ČR. Dodanie tovaru bolo 6.6.2023 v celkovej výške 15 000 CZK.

Vystavenie faktúry

 • Cez Obchod – Faktúry, pridajte nový doklad,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra - EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
 • Menu dokladu zmeňte na CZK a doplňte Kurzy sa automaticky doplnia, ak je stiahnutý kurzový lístok. Ak nie, stiahnete ho cez tlačidlo s tromi bodkami v poli Kurz pohľadávky alebo cez menu Číselníky – Kurzový lístok - Pridaj - vyberte Import kurzového lístka z internetu.

 • V záložke položky pridajte fakturované položky. Vyplňte názov, množstvo predajnú jednotkovú cenu. % DPH (sadzba) je 0,
 • Stĺpec PD vyberte Príjem za tovar,
 • Riadok DPH je 14 - Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§ 43). Položku uložte.

 • Na záložke Texty doplňte v časti Záver povinnú informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“,
 • faktúru uložte.
 • Vo formulári Záznam DPH - Pridaj je zobrazená informácia, že faktúra Nevstupuje do KV. Suma vstupuje do daňového priznania DPH a do súhrnného výkazu.

 

Prijatá úhrada na bankový účet

 • Cez Evidencie – Peňažný denník – Banka zvoľte Príjem,
 • v poli Uhrádzaný doklad vyberte faktúru v cudzej mene,
 • vo formulári opravte sumu v eurách – na skutočnú, ktorá bola prijatá na bankový účet. Automaticky bude prepočítaný a doplnený kurz úhrady.
 • Ak je kurz pri úhrade iný, ako kurz pri vystavení faktúry, automaticky bude vyčíslený aj kurzový rozdiel - v našom prípade Kurzová strata,

 • vyplnený príjmový doklad uložte.