Ako vystaviť preddavkovú faktúru a následne aj vyúčtovaciu faktúru pri neplatiteľovi DPH?

Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350 eur. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Po skončení dodávky odberateľovi vystavíte vyúčtovaciu faktúru na celkovú sumu 480 eur.

Vystavenie preddavkovej faktúry

 • Cez Obchod – Preddavkové faktúry vytvorte nový doklad,
 • vyplňte partnera, dátumy a typ dokladu je preddavková faktúra,
 • na záložke Položky doplňte položky,
 • vystavenú preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,

Úhradu preddavkovej faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku cez Banka – príjem.

Na ďalší mesiac vystavíte odberateľovi vyúčtovaciu faktúru, kde bude odpočítaný zaplatený preddavok.

Vystavenie vyúčtovacej faktúry

 • Novú faktúru vytvorte cez Obchod – Faktúry,
 • vyplňte partnera, dátumy a typ dokladu je Faktúra – Tuzemsko,
 • pridajte položky a to kliknutím na šípku na tlačidle Pridaj a zvoľte Položky z preddavkovej faktúry. Zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte Áno. Položky z preddavkovej faktúry budú doplnené do faktúry,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalšie položky,
 • na záložke Vyrovnanie pridajte úhradu z preddavkovej faktúry kliknutím Pridaj,
 • vyplňte dátum, typ vyrovnania vyberte Preddavok a v poli Doklad vyrovnania vyberte vystavenú preddavkovú faktúru.
 • vyplnený formulár aj celú faktúru uložte.