Ako vytlačiť konkrétny stĺpec peňažného denníka s dokladmi, ktoré sú v uvedenom stĺpci zaúčtované?

 

Prehľad Príjmy a výdavky slúži pre manažérske a informačné účely. Obsahuje sumarizáciu príjmov a výdavkov zaúčtovaných v peňažnom denníku. Znamená to, že si môžete počas roka kedykoľvek pozrieť, aký je aktuálny stav príjmov a výdavkov a ich súčtov podľa základu dane.

Jednotlivé príjmy a výdavky zaúčtované v peňažnom denníku môžete bližšie analyticky členiť. Napríklad stĺpec Výdavok za zásoby na tovar, krátkodobý majetok, PHL a iné. Zaúčtované doklady v stĺpci Výdavok za zásoby spolu s analytickým členením jednoducho zobrazíte a vytlačíte v Prehľadoch.

Filtrovanie stĺpcov peňažného denníka a ich tlač s dokladmi

  • Z menu vyberte Prehľady - Príjmy a výdavky.
  • Vzobrazenom formulári Príjmy a výdavky – prehľad sa nachádzajú sumárne údaje o príjmoch a výdavkoch členené podľa toho, či ovplyvňujú základ dane alebo nie,
  • stĺpce PD sú rozdelené na príjmy výdavky s ich súčtami.
  • V zobrazenom filtri Dátum vyhotovenia vyberte konkrétne obdobie, za ktoré chcete prehľady zobraziť, napríklad účtovné obdobie 2023.
  • Vo filtri Stĺpce PD sú automaticky nastavené a zobrazené všetky stĺpce PD. Pre zobrazenie konkrétneho stĺpca PD kliknite na tlačidlo Zruš výber a zakliknite napr. stĺpec Výdavok za zásoby.
  • Všetky ostatné stĺpce PD sa automaticky vynulujú a zobrazený zostane iba stĺpec Výdavok za zásoby, ktorý môžete vytlačiť s príslušnými dokladmi rozdelenými podľa analytických členení.

  • V spodnej časti formulára zvoľte Tlač - Príjmy a výdavky s dokladmi.