Ako vytvorím v ALFE plus archív (zálohu) účtovníctva na USB kľúč?

 

Zálohu účtovníctva vytvoríte cez  Firma – Archivácia.

  • Ak účtovníctvo spracovávate viac ako tri roky, zakliknite voľbu „Do archívu zahrnúť aj oddelené účtovné obdobia“,
  • v poli Cesta pre uloženie archívneho súboru cez žltý adresár vyberte cestu, kde chcete archív účtovníctva uložiť,
  • názov archívu je doplnený automaticky,
  • po potvrdení tlačidlom Archivuj bude záloha vytvorená na určené miesto.

 

Vytvorenú zálohu obnovíte cez Firma – Obnovenie údajov z archívu.

V prípade, že využívate službu Digitálny archív, pri archivácií účtovníctva, sa vyžaduje prihlásenie do Digitálneho archívu. Každá zmena, ktorá sa vykoná v účtovníctve – aj bežná archivácia, ovplyvňuje prílohy uložené v Digitálnom archíve. Je to z dôvodu korektného uloženia týchto údajov (a prípadnú obnovu účtovníctva). Archivácia účtovníctva sa naďalej ukladá do zvoleného priečinka, v Digitálnom archíve sú uložené len Vami pridané prílohy. Bližšie informácie o službe Digitálny archív si môžete pozrieť na https://www.kros.sk/digitalny-archiv/.