Ako zadávať výkony do Priebehu výstavby?

Zadávať a editovať výkony môžete:

  • percentuálnym výkonom
  • aktuálnym výkonom
  • celkovou cenou, za ktorú bola daná položka prestavaná.

Bunky, ktoré môžete editovať sú zvýraznené rámčekom.

Pre editovanie bunky je potrebné dvakrát kliknúť myšou na konkrétnu bunku, ktorú idete editovať. Okolie bunky sa vyfarbí a  zvýrazní riadok, aby ste jednoducho videli, ku ktorej položke daná bunka patrí.

Editáciu bunky ukončíte kliknutím mimo nej alebo stlačením klávesy Enter.

Po editácií bunky je v Priebehu výstavby zapracovaný automatický prepočet. Vďaka nemu po ukončení editácie sa automaticky dopočíta:

  • doteraz prestavané – množstvo a cena,
  • ostatné stĺpce v danom období na editovanej položke,
  • stĺpce zostatku – množstvo a cena,
  • celková cena prestavaného v danom období na všetkých nadradených dieloch, objekte a stavbe.

Ak editujete bunku prislúchajúcu dielu/objektu/stavbe, automaticky sa prepočítajú všetky položky, ktoré sa v danom diele/objekte/stavbe nachádzajú a k nim príslušné zostatky a prestavané množstvá.

 

TIP: Ak sa pomýlite,  využite funkciu krok späť v hornej lište