Ako zaevidovať došlý dobropis?

Dodávateľ Vám dodal tovar, na ktorý vystavil faktúru – daňový doklad. Časť tovaru ste reklamovali a vrátili späť. Dodávateľ na reklamovanú časť tovaru vystavil a zaslal dobropis v sume 600 eur s DPH.

Zaevidovanie došlého dobropisu

 • Pridajte nový záväzok,
 • vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte predmet fakturácie,
 • sumu doplňte mínusom,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • riadok DPH je 28 (19Ao),
 • záväzok uložte.
 • V evidencii DPH je doplnený Oddiel KV – C2,
 • v poli č. pôvodného dokladu doplňte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
 • formulár uložte.

Úhrada došlého dobropisu v peňažnom denníku

 • v časti Banka zvoľte Výdavok, vyplňte dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vyberte z evidencie záväzkov uhrádzaný dobropis a úhradu uložte.

Keďže suma došlého dobropisu bola zaúčtovaná ako výdavok – mínusom, suma dobropisu bude na bankový účet pripočítaná.