Aktivovanie licencie Cenkros 4 na inom PC

Jednu licenciu programu CENKROS 4 je možné prenášať medzi dvoma PC zariadeniami. Takýmto spôsobom si viete zabezpečiť používanie programu na dvoch miestach. Licencia je stále len jedna, takže program budeme môcť súčasne použiť len v jednom počítači.

Licenciu uvoľníte zo záložky CENKROS 4, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu.

 

Klikom myši na  záložku Informácie o programe a následne klikom na Uvoľniť licenciu dôjde k uvoľneniu licencie.

 

Po potvrdení Áno sa licencia uvoľní a program CENKROS 4 sa automaticky vypne.

 

Pri spustení programu na inom počítači Vás vyzve na zadanie licenčného čísla. Po overení sa program CENKROS 4 spustí a budete môcť v programe pracovať bez obmedzení.


 

POZOR!: Pre aktiváciu licencie je nutné pripojenie k internetu. V prípade, že

pripojenie nemáte, viete licenciu aktivovať pomocou sprievodcu, ktorý sa v takomto prípade automaticky zobrazí.