Dá sa v programe HYPO kopírovať byt do nebytového priestoru a naopak?

Áno.

Keď potrebujete ohodnotiť byt a nebytový priestor, ktoré majú spoločné charakteristiky (napr. sa nachádzajú v jednom bytovom dome) využite na to tlačidlo Kópia. Byt sa do nebytového priestoru skopíruje so všetkými zadanými a vypočítanými hodnotami, vrátane TH, VH, RU, Kv a dokončenosti.