Dá sa v programe meniť poradie zadaných objektov?

V hlavnom formulári môžete pomocou tlačidiel “Šípka hore” a “Šípka dole” premiestňovať už zadané objekty vo všetkých položkách stromovej štruktúry. Nastavením sa na položku, ktorú chcete premiestniť a stlačením tlačidla “Šípka hore” alebo “Šípka dole” sa vybratá položka presunie o jeden riadok vyššie alebo nižšie.