Dajú sa preklopiť objekty z vytvoreného posudku do nového posudku?

Objekty sa preklopiť do nového posudku dajú. Cesta: Posudok >> Nový >> Naplniť nový posudok údajmi z označeného posudku (to čo tam nemá byť, je nutné vymazať).