Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov

V tomto čase je náročné osobne sa stretávať so zamestnancami. Prinášame Vám stručný návod, ako si môžete vytlačiť z programu OLYMP Dohodu o doručovaní dokumentov elektronickými
prostriedkami. Slúži na uzatvorenie dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.


Túto dohodu nájdete cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o elektronickom doručovaní. Pred tlačou je možnosť zvoliť si, ktoré dokumenty majú byť v dohode obsiahnuté. Po označení voľby Iné dokumenty, si môžete dopísať ďalšie vlastné dokumenty.

E-mailová adresa zamestnanca sa vyplní z Personalistiky z karty Pracovné pomery – Odosielanie dokumentov e-mailom.

Pre tlač dohody o doručovaní prostredníctvom aplikácie MyJob je potrebné zaškrtnúť políčko Vytvoriť pre MyJob na záložke Nastavenia dokumentu.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.01.2022