Dohoda o zápočte pohľadávok

Vystavujete faktúry aj svojim dodávateľom? To znamená, že v tom istom čase evidujete v účtovníctve na jedného partnera pohľadávku aj záväzok. Najefektívnejší spôsob ako ich vysporiadať a zbytočne neposielať peniaze cez banku, je vytvoriť Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok. Vysporiadajú sa tak pohľadávky v rozsahu v akom sa kryjú. Obaja partneri sa dohodnú, že ich vzájomné pohľadávky zaniknú bez toho, aby sa museli plniť.

Od partnera ABC, s.r.o. sme dostali faktúru za tovar v sume 950 eur s DPH. My sme partnerovi vystavili faktúru v hodnote 1 200 eur s DPH. S partnerom sme sa dohodli, že vystavíme dohodu o zápočte pohľadávok a doklady si započítame.

 

Dohodu o zápočte vytvoríme cez menu Evidencia – Dohody o zápočte pohľadávok cez tlačidlo Pridaj. V záložke Partner vyberieme partnera ABC, s.r.o., pre ktorého vytvárame dohodu o zápočte.

V záložke Texty je možné preddefinovať texty, ktoré budú zobrazené pri tlači Dohody. Doklady pridávame v dolnej časti cez voľbu Pridaj z knihy pohľadávok, kde vyberieme pohľadávku, ktorú započítavame. Cez voľbu Pridaj z knihy záväzkov vyberieme záväzok, ktorý započítavame.

Po vytvorení dohody je možné dohodu vytlačiť a zároveň aj automaticky zaúčtovať prostredníctvom automatickej funkcie Vytvor interný doklad, ktorá sa nachádza v záložke Funkcie v hornej časti.

Zaúčtovanie zápočtu Interným dokladom bez Dohody o zápočte pohľadávok

Vzájomné vysporiadanie vzniknutého záväzku a pohľadávky môžeme urobiť aj priamo v evidencii účtovných dokladov prostredníctvom interného dokladu. Na ich zaúčtovanie odporúčame použiť automatické účtovanie Z ID – Zápočet, ktoré nás prevedie účtovaním. Pri zastavení na bunke Uhradiť doklad si vyberieme doklady, ktoré chceme započítať. Započítať môžeme doklady len na rovnakého partnera a v rovnakej sume.