Drag & Drop - Potiahni a pusti

Pri importe súborov exel a pdf môžete okrem funkcie Import dokumentov dostupnej v zozname zákaziek, využívať aj systém Potiahni a pusť tvz. Drag & Drop.

Jednoducho označením súborov vo vašej zložke, kliknutím ľavého tlačidla myši a jeho držaní s následným potiahnutí nad zoznam zákaziek spustíte import zvolených súborov. Tak ako môžete vidieť na obrázkoch nižšie.

Šípka v Zozname zákaziek Vám ukazuje, kam sa zvolené súbory budú importovať. Súbor môžete pustiť aj nad celým zoznamom zákaziek. Ak zvolené súbory pustíte priamo nad konkrétnou stavbou, program sa Vás spýta, či chcete vložiť importované súbory do aktuálnej stavby alebo založiť novú stavbu.

Následne sa zobrazí okno Import v ktorom sú všetky súbory zoradené podľa abecedy.

 

UPOZORNENIE: Aby fungoval automaticky import je potrebné mať nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu programu CENKROS 4.