Duplicity v partneroch

Máte Vášho partnera v číselníku viackrát? Duplicity v partneroch môžu ovplyvniť správnosť saldokonta. Skontrolujte si preto Vašich partnerov cez menu Číselník – Partneri v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie – Nájdi duplicitné záznamy.

Zobrazí sa formulár, v ktorom zadáme upresňujúce kritériá pre vyhľadávanie. Duplicitných partnerov môžeme hľadať podľa Názvu, IČO, IČ DPH, interného čísla alebo kódu.

Po zakliknutí kritérií pokračujeme tlačidlom Ďalej. Spustí sa vyhľadávací proces. Nájdené duplicitné záznamy program zobrazí v ďalšom formulári Duplicity v partneroch.

V pravej časti Zoznam partnerov, ktorí sú zhodní sa už nachádzajú konkrétni partneri, u ktorých bola nájdená zhoda. Pre správne zostatky v saldokonte je potrebné nájdené duplicity odstrániť.  V súvislosti s tým môžeme vybraných partnerov zlúčiť, opraviť alebo vymazať.

Po stlačení tlačidla Zlúčiť sa zlúčia všetci zobrazení partneri zo zoznamu do vybraného partnera, na ktorom stojíme. Do zoznamu môžeme pridať aj iných partnerov alebo odobrať partnerov, ktorých zlučovať nechceme. Zlúčením sa priradia všetky doklady zlučovaných partnerov vybranému partnerovi.

Pri zlúčení program vnútorne nastaví, aby sa všetci zlúčení partneri považovali za vybraného. Vizuálne však zostávajú doklady s pôvodnými údajmi, t. j. názov partnera, IČO a pod. zostáva na doklade rovnaké. Teda aj pri prehľadoch (napr. saldokonto) uvidíte doklady stále s pôvodným partnerom. V tom prípade stačí vojsť do dokladu, partnera cez lupu nanovo vybrať a doklad uložiť.

Po stlačení tlačidla Opraviť môžeme opraviť duplicitný údaj priamo na partnerovi.

Tlačidlo Vymazať slúži na vymazanie partnera, avšak neodporúčame vymazať partnera, na ktorého boli vystavené akékoľvek doklady.

 

undefined-1