E-mailovanie z Olympu

Dávate zamestnancom výplatné pásky a potvrdenia stále v papierovej forme? Šetrite životné prostredie a odošlite ich e-mailom. Od verzie 22.70 už nemusíte na odosielanie využívať len MS Outlook alebo Outlook Express, výplatnú pásku odošlete jednoducho z akéhokoľvek emailového konta. Ukážeme si ako na to.

Nastavenie emailu zamestnanca

Ak chcete zamestnancovi odosielať výplatné pásky emailom je potrebné jeho email zaevidovať v Personalistike na karte Pracovné pomery.

Tu nastavíte jeho email a heslo, ktorým si zamestnanec výplatnú pásku otvorí.

Nastavenie emailu mzdára

Ak ste doteraz používali Microsoft Outlook/Outlook Express nič sa pre vás nemení a výplatné pásky posielate ako doteraz.

Ak MS Outlook nemáte a chcete posielať výplatné pásky e-mailom, svoj e-mail zaregistrujete v programe Olymp cez menu Nastavenia – Užívatelia po vstupe cez Oprav na užívateľa, ktorý bude výplatné pásky posielať. V zostave ŠTANDARD/BASIC, je potrebné nastaviť e-mailové konto Správcovi.

Na karte E-mail konto z rozbaľovacieho poľa vyberiete, ktorý typ konta používate.

Po výbere konta sa sprístupnia ďalšie údaje pre vyplnenie.

Meno odosielateľa: zadajte meno a priezvisko odosielateľa, ktoré sa bude zobrazovať aj v e-maile ako odosielateľ.

E-mail: vyplňte váš e-mail.

Prihlasovanie meno: vyplňte meno, ktorým sa prihlasujte do e-mailového konta. Spravidla je rovnaké ako e-mail.

Heslo: zadajte heslo, ktorým sa prihlasujte vo vašom e-mailom konte. Ak využívate Gmail alebo Yahoo, ktoré vyžadujú dvojstupňové overenie, kliknite na odkaz Ako povoliť SMTP pre Gmail /Yahoo. Postupujte podľa krokov v postupe a následne vygenerované heslo vložte do poľa Heslo.

Server odchádzajúcej pošty (SMTP), Port servera (SMTP), Metóda šifrovania – tieto polia program vyplní automaticky, prípadne ich nájdete na stránke vášho poskytovateľa e-mailu.

Po vyplnení údajov kliknite na tlačidlo Test spojenia, ak sú údaje správne môžete prejsť na odosielanie výplatných pások e-mailom.

Odoslanie dokumentov e-mailom z programu Olymp

Ak chcete zamestnancom odoslať napr. výplatné pásky, odošlete ich cez Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy, vyberiete si výplatnú pásku, ktorú chcete odoslať, zvoľte obdobie a okruh zamestnancov a kliknete na voľbu Odoslať e-mailom. Pred samotným odoslaním sa zobrazí formulár, v ktorom môžete upraviť text e-mailu.

Týmto spôsobom môžete odoslať akékoľvek potvrdenie pre zamestnanca, pri ktorom sa nachádza tlačidlo Odoslať e-mailom, napr. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, Vyhlásenie o poukázaní dane,…

 

tlačidlo pdf-png-Nov-13-2023-09-46-50-5948-AM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        13.10.2022