Efektívne pridávanie novej zložky mzdy

Pri pridávaní novej zložky mzdy nie je potrebné prácne vyhľadávať zložku v Mzdovej osnove. Stačí v poli Zložka mzdy zadať časť kódu alebo názvu a program automaticky vyhľadá všetky zložky mzdy, ktoré vyhovujú zadanému textu. Potom už len jednoducho zo zoznamu vyberiete požadovanú zložku mzdy.

Tlačidlom Pridaj ďalšiu rýchlejšie pridáte ďalšiu zložku mzdy danému zamestnancovi. Stlačením tohto tlačidla uložíte aktuálne pridávanú zložku mzdy a zároveň pridáte ďalšiu zložku mzdy.

Kliknutím na tlačidlo šípky sa zobrazí v pravej časti informatívna bočná karta, v ktorej si môžete pozrieť bližší popis zložky mzdy (odvolávka na Zákonník práce, spôsob zdanenia, hrubá mzda, odvod do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a rozúčtovanie do podvojného účtovníctva).

 

Obrázok-png-Dec-04-2023-11-54-21-5145-AM

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020