Evidencia OČR

Nastúpil vám zamestnanec na OČR? Ako postupovať v prípade, ak ide o klasickú OČR (napr. ošetrovanie chorého dieťaťa, manžela, rodiča), pandemickú OČR (napr. ošetrovanie dieťaťa z dôvodu zatvoreného predškolského, školského zariadenia súvisiaceho s mimoriadnou situáciou a pod.) alebo dlhodobú OČR (zabezpečenie starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí)? Prinášame vám stručný návod evidencie v OLYMPE.

Ako na to v OLYMPE?

OČR zaevidujete u zamestnanca v Personalistike na karte Evidencia neprítomností. Cez tlačidlo Pridaj vyberiete dôvod neprítomnosti a zvolíte dátum jej trvania.

Krátkodobá OČR

Slúži na zaevidovanie neprítomnosti zamestnanca z dôvodu ošetrovania člena rodiny (napr. pri starostlivosti o choré dieťa, alebo chorého člena rodiny). V tomto prípade zaevidujete v Evidencii neprítomností Dátum od kedy neprítomnosť trvá a ako dôvod vyberiete OČR – krátkodobá. Ak poznáte aj dátum ukončenia ošetrovania, vyplníte aj dátum do. Ak dátum dokedy ošetrovanie trvá nepoznáte, doplníte ho dodatočne.

Od 1. 4. 2021 program následne prenesie do výplaty na prvých 14 kalendárnych dní zložku mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 %. Ak ošetrovanie trvá dlhšie ako 14 dní, od 15. dňa program pridá do mzdy zložku mzdy N22 – ošetrovanie člena rodiny neplatené. Od tohto dňa bude potrebné poslať do Sociálnej poisťovne RLFO – Prerušenie.

Pandemická OČR

Pri evidovaní krátkodobej OČR sa od 16. 3. 2020 zobrazuje aj voľba „Pandemická OČR“. Ide o OČR, ktorá vznikla počas mimoriadnej situácie a je platená počas celej doby potreby ošetrovania. Pri evidencii vyberiete dôvod OČR – krátkodobá, zadáte dobu jej trvania a v pravej časti označíte pole „Pandemická OČR“. Do mzdy sa na celú dobu OČR prenesie zložka mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 %. Počas pandemickej OČR sa sociálne poistenie neprerušuje.

Dlhodobá OČR

Voľba dlhodobá OČR je prístupná od 1. 4. 2021. Ide o dlhodobú osobnú starostlivosť o člena rodiny v prirodzenom prostredí pacienta. Do výplaty sa prenesie zložkami mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % za prvých 90 dní starostlivosti a od 91. dňa zložkou mzdy N22 – ošetrovanie člena rodiny neplatené. Od 91. dňa je potom potrebné zaslať RLFO – Prerušenie do Sociálnej poisťovne.

 

Pri tomto type OČR je možné, aby sa rodinní príslušníci v starostlivosti aj striedali. Pri prestriedaní sa dni poskytovania OČR na účely vylúčenia z povinnosti platenia poistného spočítajú každému poistencovi osobitne a prerušenie nastáva až po uplynutí 90 dní. Ak ide o OČR v jednom a tom istom prípade (t. j. s tým istým pacientom), je potrebné vyplniť pole Poznámka. Podľa toho bude program sledovať 90 dní vylučiteľnej doby, aj vtedy ak sa budú rodinní príslušníci striedať. Je však potrebné, aby v poli Poznámka boli vyplnené rovnaké údaje.  Prerušenie sa vytvorí, ak trvanie OČR ale aj viacerých OČR s rovnakou poznámkou presiahne 90 dní.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        10.05.2021