Export cien do zadania

Dodávateľské firmy sa často stretávajú s požiadavkou doplniť ceny do pôvodného zadania s podmienkou, že pôvodný súbor musí zostať bez akejkoľvek zmeny mimo vyplnených cien. Pre takéto účely slúži funkcia Export cien do zadania, ktorá zabezpečí naplnenie cien do pôvodného XLS súboru v prípade, že bol importovaný zo súboru formátu uniXML, Excel Komplet, Excel Komplet 2006, Excel Komplet 2012, Excel Univerzál alebo Oferta.

Export cien spustíte tak že sa v Zozname zákaziek nastavíte na stavbu alebo zákazku, ktorú chcete exportovať a na záložke Tlač a export stlačíte funkciu Export cien do zadania (tak ako môžete vidieť na obrázku).

 

V zobrazenom okne označíte, čo chcete exportovať (aktuálnu zákazku, Označené zákazky

aktuálnej stavby, Celú stavbu).


Po kliknutí na tlačidlo Test exportu sa postupne prekontrolujú všetky exportované zákazky (podľa zadaného rozsahu) a vypíše sa, do ktorého súboru sa zákazka bude exportovať a zároveň sa otestuje, či súbor existuje a nie je len na čítanie.

 

V prípade že export prebehne v poriadku môžete stlačiť tlačidlo OK. Exportovaním sa z najvyššej verzie rozpočtu prenesú jednotkové ceny položiek do pôvodného súboru. Ak zadanie bolo vyexportované tak, že v ňom bola povolená editácia množstva a prác naviac, tak sa do súboru okrem cien prenesú aj tieto údaje.


 

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby ste pôvodné súbory so zadaním nevymazali a ani nepremiestňovali.