Export do formátu PDF

V programe CENKROS 4 je možné vyexportovať zostavu do formátu “.PDF”. Takýto export je podporený cez funkciu Hromadná tlač, ktorá je dostupná zo záložky Tlač a export v zozname zákaziek a každom module programu.

  • Po spustení funkcie si v ľavej časti zaškrtnite, ktoré tlačové zostavy chcete exportovať.
  • V pravej časti si určíte rozsah exportu (napr. za aktuálnu zákazku alebo celú stavbu).
  • Následne si zvolíte spôsob exportu pomocou tlačidla Export do PDF.

 

 

Následne sa v okne Hromadná tlač vyfiltrujú zostavy, ktoré ste si vybrali pre export do PDF


a zároveň Vám program ponúkne určiť umiestnenie výstupu a spôsob generovania exportovaného súboru.