Funguje program MEMO aj pod operačným systémom (OS) Windows Vista?

Pre správne fungovanie programu MEMO pod OS Windows Vista je nutné dodržať nasledovné pokyny:

  • Inštaláciu programu MEMO je potrebné vykonať ako administrátor resp. užívateľ, ktorý má prístup na zapisovanie do adresára Program Files.
  • Pod OS Windows Vista nie je funkčný hardvérový kľúč do LPT portu. Program MEMO sa spúšťa cez softvérový kľúč tzv. kód pre dočasné spustenie. Tento kód dostane užívateľ od výrobcu po nadiktovaní čísla generovaného programom (číslo Vám vypíše program MEMO pri spúšťaní - otváraní).