Hromadná úprava ceny vlastných položiek v databáze

Ak obsahuje cenník materiálov a prác vlastné položky, program CENKROS4 Vám umožňuje jednoducho preindexovať ceny týchto položiek podľa potreby.


  • Vlastné položky si vyfiltrujte pomocou pohľadu Vlastné položky
  • Položky, ktorých ceny chcete upraviť si označíte v stĺpci “O”

 

Ceny označených položiek môžete následne upraviť požadovaným indexom pomocou funkcie Kopírovanie ceny. Funkciu vyvoláte zo záložky Nástroje – Hromadná zmena.

Napríklad potrebujete zvýšiť cenu vlastných materiálov o 10%. V rozbaľovacom zozname Zdrojová cena si určíte typ ceny, ktorá sa bude upravovať a následne nastavíte index na 1,1 čo predstavuje navýšenie o 10%. Výslednou hodnotou je Vami predvolená Cieľová cena.