Hromadné vkladanie položiek do rozpočtu

Na vloženie položiek do rozpočtu je možné použiť funkciu Import Excelu, avšak na importovanie jednoduchého zoznamu položiek do tabuľky rozpočtu je najrýchlejší spôsob pomocou funkcie Vlož – hromadne dostupnej priamo v okne Rozpočet na záložke Základné.

 

Pomocou klávesových skratiek CTRL + C a CTRL + V si prenesiete požadovné údaje z excelu do tabuľky Hromadné vkladanie do rozpočtu. Údaje sa do rozpočtu zapíšu, poprípade prenesú za aktuálnu položku rozpočtu potvrdením Vlož do rozpočtu.


 

Pozor! V tabuľke je nutné definovať minimálne popis, množstvo alebo cenu. Ak povinné údaje nie sú zadané, tak príslušné políčka sa podfarbia na červeno a položku nie je možné vložiť do rozpočtu.