Import dát z programu V-soft (FIBU) do programu OMEGA - podvojné účtovníctvo

Aby sme Vám čo možno najviac zjednodušili prechod z programu V-SOFT do programu Omega – podvojné účtovníctvo, vytvorili sme pre Vás nástroj, ktorý Vám umožní jednoducho preniesť základné evidencie potrebné pre Vašu prácu – saldokonto, účtovný rozvrh a zoznam partnerov. V nasledujúcom postupe si vysvetlíme, ako na to.

Návod je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje importu dát z programu V-SOFT do programu Omega.
Následne druhá časť vysvetľuje ako importované dáta spracoval program Omega a individuálne nastavenia ktoré je potrebné  skontrolovať.

 

Import z programu V-SOFT do programu Omega – podvojné účtovníctvo

1.  Vytvorenie firmy v programe Omega

V programe Omega je potrebné si cez hlavné menu Firma – Nová, založiť novú firmu s fakturačnými údajmi prevádzanej spoločnosti. Založením firmy Vás prevedie jednoduchý sprievodca. Bude potrebné zadať aj prihlasovacie meno do firmy, prípadne heslo. Meno môžete zadať napr. „Správca“ a heslo ponechať prázdne. Všetky legislatívne nastavenia sa vo firme vykonajú pri jej prvom otvorení. Je preto potrebné sa do firmy aj prihlásiť.

Aké jednoduché je založiť si novú firmu v programe Omega, si môžete pozrieť aj v nasledujúcom videu:

 

 
 

Ak budete v programe Omega spracovávať viac firiem a zároveň tieto firmy majú rovnaké nastavenia, alebo číselníky, môžete si vytvorenie firmy zjednodušiť Kópiou z existujúcej firmy. Ako na to nájdete v postupe – TU

2.  Export údajov z programu V-SOFT

V programe V-SOFT je potrebné si vyexportovať príslušné evidencie do súborov formátu CSV:

 • Partneri – cez Rôzne/ Export údajov/ Adresár firiem (fibuex01.txt)/ – vybrať typ súboru .csv, názov a umiestnenie súboru.
 • Účtovný rozvrh – cez Číselníky /Účtovná osnova/ F3 / Shift + F3 /Export/ zvoľte si priečinok a uloženie vo formáte .csv
 • Saldokonto – cez Tlačové zostavy/ Pohľadávky a záväzky/ Nevyberať účty ! /Shift + F3/Export/zvoľte si priečinok a uloženie vo formáte .csv

3.  Import dát z programu V-SOFT do programu Omega

Na import partnerov, účtovného rozvrhu a počiatočného saldokonta z programu V-SOFT, slúži program ImportZCsv.exe. Program môže slúžiť aj ako univerzálny nástroj na import týchto evidencii z csv súborov, ak sa tieto upravia do požadovanej štruktúry.

Program ImportZCsv.exe si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz – TU

Stiahne sa Vám archív, ktorý je potrebné si rozbaliť do ľubovoľného priečinka. Archív obsahuje samotný program a jeho podporné súbory. 

Spustite súbor ImportZCsv.exe

Zobrazí sa formulár, v ktorom je potrebné nastaviť cestu k jednotlivým súborom:

 • Databázu Omegy, do ktorej chcete importovať údaje – tlačidlom s tromi bodkami nalistujete adresár, kde je Omega nainštalovaná.
 • V ďalších troch riadkoch nižšie tlačidlom nalistujete súbory s dátami v csv formáte, exportované z programu V-SOFT a zapnete / vypnete či chcete danú evidenciu importovať.

Cez tlačidlo  Import naimportujete  evidencie z vybraných csv súborov. V závislosti od množstva údajov, môže prevod dát a ich import trvať aj niekoľko minút. O úspešnom ukončení importu Vás bude informovať oznam:

 

 

Ak využívate našu službu Omega v Cloude, prosím kontaktujte našu podporu programu Omega a s importom vám pomôžeme.

 

Kontrola importovaných dát a nastavenia v programe Omega

Nástroj na prevod dát z programu V-SOFT sme sa snažili nastaviť tak, aby sme Vám správne preniesli čo najviac dát. Vzhľadom ale na obmedzené množstvo dát v exporte z programu V-SOFT, máme pre Vás pár typov, čo je potrebné skontrolovať, nastaviť a na čo myslieť než budete pokračovať v účtovaní importovaných firiem v programe Omega:

 • Typ dokladu pohľadávok/záväzkov
  V programe Omega sú presne definované typy dokladov.
  Keďže si každý užívateľ mohol v programe V-SOFT zadefinovať typy dokladov podľa seba, nevedeli sme pri pohľadávkach a záväzkoch jednoznačne určiť, o aký typ dokladu sa jedná. Všetky doklady sú preto nahrané ako interné doklady v číselnom rade IDx.
  Aby sme sa vyhli duplicitným číslam dokladov a aby sa Vám ľahšie identifikovalo, o aký doklad sa jedná, číslo dokladu je vytvorené z troch informácii – z typu dokladu, jeho čísla a riadku v exportnom súbore.

Ak ste pohľadávky a záväzky mali aj v cudzej mene, doklady bude potrebné mať zaevidované v inom číselnom rade. Kontaktujte nás a vysvetlíme Vám, ako ich jednoducho opraviť.

 • Nastavenie saldokontných účtov
  Vysporiadanie saldokonta je v programe Omega riešené automaticky na základe zhody partnera, čísla dokladu a čiastky na uhrádzanom doklade s dokladom úhrady. Nie je preto kvôli sledovaniu saldokonta potrebné mať viacero analytických účtov.
  Účtovný rozvrh z programu V-SOFT máte prenesený aj so všetkými analytickými účtami. Ako saldokontné účty však v programe Omega zostali označené iba 311, 314, 315, 321, 324 a 379 a ich analytiky. Ak sa rozhodnete používať ako saldokontné aj iné účty, bude potrebné si to na nich nastaviť v účtovnom rozvrhu. Toto nastavenie nájdete v Číselník – Účtovný rozvrh, dohľadať si konkrétny účet, dvojklikom alebo cez tlačidlo Oprav ho otvoriť a vykonať zmenu
 • Kontrola zaúčtovania MÁ DAŤ/DAL
  Pri importe saldokonta sme na základe výstupu z programu V-SOFT nevedeli jednoznačne identifikovať, či sa jedná o pohľadávku alebo záväzok. Zvolili sme preto kľúč, že účty aktív považujeme pri prevode za účty s pohľadávkami a účty pasív za účty so záväzkami. Ak ste saldokonto sledovali aj na účtoch s premenlivým zostatkom (napr. účty 336, 341, 343…), skontrolujte si prosím na týchto dokladoch, či je predkontácia na správnej strane. Ak nie je, doklad opravte.
 • Vysporiadanie dobropisov
  Pri vysporiadavní dokladov, ktoré boli z programu V-SOFT vyexportované so záporným znamienkom (napr. dobropisy), sa bude program Omega pýtať, či je úhrada v poriadku. Bude potrebné zvoliť odpoveď „Áno“.
 • Zmena účtovného obdobia na dokladoch v prípade prechodu na program Omega v priebehu roka
  Prechod na program Omega odporúčame k 1. januáru. Ak sa však rozhodnete pre prechod v priebehu roka, bude potrebné zadať do programu aj zostatky na hlavnej knihe ku dňu prechodu. Nevyrovnané pohľadávky a záväzky z aktuálneho roka by mali byť zaevidované v období „Otvorenie“, toto ale program pri importe nevie urobiť – obdobie určí na základe mesiaca, v ktorom bol doklad vystavený.

Oprava je možná ručne jednotlivo po dokladoch, alebo hromadne použitím SQL príkazu. Ak chcete opravu vykonať hromadne, kontaktujte nás prosím.

Pre rýchli začiatok s programom Omega vám odporúčame:

Oprava verzie aplikácie na prenos údajov z FIBU:
K 14.1.2022 je v linku na stiahnutie opravená verzia aplikácie, ktorá dopĺňa k partnerom aj ich DIČ. 
Ak vykonáte opakovaný import partnerov, import prepíše zmeny na partnerovi, ktoré ste vykonali pred pred touto akciou.