Je možné na konkrétnom sklade vypnúť alebo zapnúť možnosť, že sklad môže ísť do mínusu?

Voľbu vypnete/zapnete cez Sklad – Sklady

Nastavte sa na konkrétny sklad a kliknite na Oprav.

Na záložke Nastavenia v časti Režim práce, odkliknite alebo zakliknite voľbu Množstvo na sklade môže ísť do mínusu.