Je možné zmeniť poradové číslo položky vo faktúre?

Nastavte sa na konkrétnu faktúru a zvoľte Oprav.

Na záložke Položky sa nastavte na konkrétnu položku a v pravej časti kliknite na šípku otočenú smerom hore alebo dole, podľa toho akým smerom chcete položku vo faktúre presunúť.