Kde si pozriete aký balík máte pre firmu zakúpený

Vo vašom KROS účte nájdete, okrem iných informácií, aj to aký balík máte pre danú firmu zakúpený, či aká je jeho platnosť.

Pre každú firmu, pre ktorú chcete v KROS Fakturácií vystavovať faktúry, si Balík PRO alebo FLEXI zakupujete jednotlivo. Rovnako to platí pre zakúpenie balíkov KROS Skladu.

Na našej stránke www.kros.sk sa prihlásite do KROS účtu. Ak zostane zobrazená úvodná stránka, kliknite vpravo hore na ikonu s vašimi iniciálami a zvoľte opäť KROS účet.

Prechod do KROS účtu

Zobrazia sa firmy, pri ktorých evidujeme vašu emailovú adresu, ktorou ste sa do KROS účtu zaregistrovali. Vyberte zo zoznamu spoločnosť, ktorej produkty si chcete skontrolovať, rozšíriť licenciu či obnoviť balík, prípadne môžete nakúpiť produkt pre úplne inú firmu.

Výber zo zoznamu firiem

V záložke Produkty vidíte tie, ktoré už máte zakúpené, aj tie, ktoré si ešte môžete zakúpiť. Kliknite na plochu s názvom produktu, ktorý idete spravovať.

Záložka Produkty

Vpravo sa zobrazia informácie o platnosti balíka. Tlačidlom Rozšíriť si môžete upraviť rozsah balíka, ak do konca platnosti ostáva viac ako 30 dní. Predĺžiť platnosť balíka v požadovanom rozsahu môžete cez tlačidlo Obnoviť. Obľúbenou je u zákazníkov Automatická obnova, vďaka ktorej sa pred koncom platnosti z vami zadanej platobnej karty balík automaticky uhradí.

Informácia o platnosti Balíka

Cez voľbu Zostava si pozriete Detaily aktuálne zakúpenej konfigurácie.

Detaily zakúpenej konfigurácie

Do KROS účtu sa môžete prihlásiť aj priamo z aplikácií KROS Fakturácia a KROS Sklad. Pozrite si postup na zakúpenie balíkov PRO a FLEXI.

Ak v KROS účte k produktom KROS Fakturácia a KROS Sklad nenájdete čo potrebujete, kontaktujte nás: 041/707 10 01,  fakturacia@kros.sk.