Kde v programe nájdem výpočet výnosovej hodnoty?

Výnosová hodnota sa v programe zadáva pri výpočte všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou.