Kedy použiť analytickú metódu výpočtu opotrebovania?

Analytická metóda výpočtu opotrebovania pomocou objemových podielov konštrukcií a vybavenia stavby sa môže použiť v nasledovných prípadoch:

  • Hodnotená stavba je pred alebo po oprave, ktorá je vykonaná mimo bežnej údržby stavby.

  • Hodnotená stavba je vo veľmi dobrom alebo zlom technickom stave.

  • V prípadoch, pri ktorých výpočet opotrebenia lineárnou metódou nezodpovedá skutočnosti alebo opotrebenie je objektívne väčšie ako 80 %.

  • Pri hodnotení kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok.