Môžem v jednom posudku ohodnotiť stavbu k dvom rozdielnym dátumom?

Nie, momentálne program tento postup neumožňuje. Ak chcete ohodnotiť jednu stavbu k dvom rozdielnym dátumom, musíte vytvoriť dva samostatné posudky.

V blízkej budúcnosti uvažujeme s pridaním tejto možnosti do programu.