Môžem vytvoriť posudok aj k staršiemu roku, ako je aktuálny?

  • Áno, pri vytváraní posudku treba ručne zadať kvartál a rok hodnotenia nehnuteľnosti.
  • Ak používate aj program MEMO, treba zmeniť kvartál a rok hodnotenia úkonu.
  • Nezabudnite si zmeniť aj kcú podľa príslušného kvartálu.